Dutch in a Year

Learning & Fun

Spreekvaardigheidscursus

Spreekvaardigheid voor cursisten met een gevorderd niveau. Meestal zijn hoogopgeleide anderstaligen met een gevorderd niveau van het Nederlands prima in staat om een boodschap over te brengen. Maar in formele situaties missen zij vaak de finesses van het Nederlands en de kennis van bepaalde omgangsvormen om zelfverzekerd te kunnen spreken. Met behulp van het boek Dixi  kunnen cursisten hun spreekvaardigheid verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgen in moeilijke spreeksituaties. Dixi! bestaat uit vier hoofdstukken, waarin steeds één spreeksituatie centraal staat: de discussie, de vergadering, het tweegesprek en de monoloog. Door middel van de vele opdrachten kunnen cursisten het beschrevene steeds in de praktijk brengen en zich trainen in het spreken

Deze cursus is bedoeld voor volwassen anderstaligen met een niveau van het Nederlands vergelijkbaar met dat van programma II van het Staatsexamen NT2, of niveau B2 van het Common European Framework of Reference.

Naast opdrachten uit Dixi, ook veel columns en actuele onderwerpen uit de krant.