Dutch in a Year

Learning & Fun

Cursus voor gevorderden (B2)

Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal)

Een cursus Staatsexamen NT2 is bedoeld voor gevorderde cursisten die hun kennis van het Nederlands bekroond willen zien met een staatsdiploma NT2 (Nederlands als tweede taal).

Er zijn twee examenprogramma`s:

  • Programma I:voor een lagere functie op de Nederlandse arbeidsmarkt of het volgen van een beroepsopleiding
  • Programma II: voor een midden- of hogere kaderfunctie of het volgen van een opleiding aan een hogeschool of universiteit

Beide programma bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.

De cursus

Om een cursus Staatsexamen NT2 zorgvuldig samen te stellen gaat aan elke cursus een intakegesprek en een schriftelijke test vooraf, daarna:

  • doorloopt u het volledige cursusprogramma
  • het in- en uitstap niveau vast stellen met het Europees referentiekader (ERK)
  • bereiden we u intensief voor op het staatsexamen NT2
  • vlak vóór het examen oefent u met speciale NT2-toetsen en proefexamens, uw slagingskans wordt op die manier zo hoog mogelijk